Titkos hódoló

Kilépés
  Nem vagy bejelentkezve
Secret Fun
Itt nem új emberekkel ismerkedhetsz meg.
Ez az oldal a titkos vágyaidat teljesítheti.
Belépés

Adatvédelmi nyilatkozat


Társaságunk elkötelezett az adatvédelem magas szintű alakalmazása mellet. Olyan adatvédelmi szabályzatot alakotunk, mely összhangban van a magyar és a nemzetkezi jog e tekintetben megfogalmazott irányelveivel és ajánlásaival. Szervezési és technikai megoldásaink a jogi keretekkel ötvözve, átfogóan védelmezik ügyfeleink, partnereink, személyes adatait, ugyanakkor a >Jogos igény< mint jogi kategória is teret kap az alkalmazás során.
  •   A szolgáltatás kapcsán felhasznált adatok nem alkalmasak profilalkotásra.
  •   Nem használunk cookie-kat és más módon sem azonosítjuk számítógépét.
  •   A munkamenet kezelést szerver oldalon végezzük.

Adatkezelési szabályzatunk a GDPR gyakorlati alkalmazását írja le, az adatkezelésünk konkrét céljának megfelelően. Adatkezelési tájékoztatónk ennek egy rövidített és közérthetőbb változata.
 

Dokumentumok - Panaszkezelés

Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési szabályzat
Felhasználási feltételek

Incidens bejelentése

Incidens meghatározása: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.
Más jellegű panasz, észrevétel, kérdés, kérés esetén kérjük használja a KAPCSOLAT-i űrlapot. (Láblécben.)